Szerzői Jogi Nyilatkozat

Szerzői jogi nyilatkozat

1.)A www.botanicart.hu webshop-ot a BOTANIC Virágszalon Kft. (2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.) a továbbiakban, mint „Tulajdonos” vagy „Szerző”) hozta létre, tartja fenn, üzemelteti és tölti fel tartalommal.

2.) A honlapon megjelent vagy megjelenő minden írásbeli vagy vizuális tartalom, alkotás vagy azok fotón történő megjelenítése külön részletezés vagy típusmegjelölés nélkül (a továbbiakban, mint „Tartalom” vagy „Mű”) a Tulajdonos szellemi alkotása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alatt áll. Minden, tartalommal kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni jogok gyakorlására a Tulajdonos kizárólagosan jogosult.

3.) A művek jelen honlapon való megjelenésének célja kizárólag azok jóhiszemű érdeklődőkkel és leendő vásárlókkal történő megismertetése.

4.) A tartalmak kizárólag személyes célra, egy példányban történő megjelenítése, kinyomtatása, megőrzése megengedett. A tartalom részlete – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint a Szerző megnevezésével idézhető, megjeleníthető.

5.) A művek egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi vagy nem anyagi formában történő bármilyen felhasználása és minden egyes felhasználás kizárólag a Tulajdonos előzetes és célhoz kötött engedélyével, személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával történhet.

6.) Engedély nélkül tilos a művek bármely eljárással történő átdolgozása, bármely adathordozóra történő többszörözése, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése, vagy más módon történő felhasználása a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül.

7.) A tartalmakkal való bármely visszaélés, a Szerző jogainak megsértése, vagy a célhoz kötöttség elvét sértő felhasználás esetén a Szerző a jogsértővel szemben felléphet és fenntartja a jogot, hogy mind polgári jogi, mind büntetőjogi jogkövetkezményeket érvényesítsen.